Watch for Falling Object(Saruya Hachi)TH

posted on 01 Aug 2012 16:25 by 0imagine0

การ์ตูนเรื่องนี้เป็นการ์ตูนล้อเลียนมาจากเรื่อง One Piece

ผู้ใดไม่รู้จักคำว่า "Yaoi"กรุณาอย่าเลื่อนลงไปนะ เราเตือนคุณแล้ว

และ สำหรับผู้ที่เป็นแฟนการ์ตูนต้นฉบับเรื่อง One Piece แล้วรับการ์ตูนแนวนี้ไม่ได้ก็เช่นกันนะ

"กรุณาอย่าเลื่อนลงไปเลย และกรุณา กด X ที่มุมขวาบนของท่านซะ"

 
*เนื่องจากแปลเองผิดพลาดก็ขออภัยด้วย*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

edit @ 17 Apr 2013 16:16:36 by ๐MR๐PRINCE๐

edit @ 17 Apr 2013 21:53:31 by ๐MR๐PRINCE๐

edit @ 17 Apr 2013 21:54:28 by ๐MR๐PRINCE๐

Comment

Comment:

Tweet

ฮือออ รุปไม่ขึ้นอะ

#2 By veszhezaa on 2013-07-16 22:13

เมี้ยววววววววว แมวอ่ะ แมวววว
มันมาทำม้ายยยย  llllorz 
ขอบคุณที่แปลใหอ่านค่ะ♥w♥

#1 By Mat-ch@_Chan (103.7.57.18|183.89.250.59) on 2012-10-28 02:01