Dark Nights, Opened Doors [Th]

posted on 26 Jun 2012 09:28 by 0imagine0

การ์ตูนเรื่องนี้เป็นการ์ตูนล้อเลียนมาจากเรื่อง One Piece

ผู้ใดไม่รู้จักคำว่า "Yaoi"กรุณาอย่าเลื่อนลงไปนะ เราเตือนคุณแล้ว

และ สำหรับผู้ที่เป็นแฟนการ์ตูนต้นฉบับเรื่อง One Piece แล้วรับการ์ตูนแนวนี้ไม่ได้ก็เช่นกันนะ

"กรุณาอย่าเลื่อนลงไปเลย และกรุณา กด X ที่มุมขวาบนของท่านซะ"

 
*เนื่องจากแปลเองผิดพลาดก็ขออภัยด้วย*
แบบว่าไหนๆก็อ่านแล้วแปลแล้ว ก็เลยทำใส่คำพูดด้วยซะเลย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

edit @ 21 Apr 2013 08:58:07 by ๐MR๐PRINCE๐

Comment

Comment:

Tweet

นามิสุดยอด....=w=)/

#1 By เทวา (103.7.57.18|171.97.7.143) on 2012-11-02 22:40