Scanlation - To Aru Kaii [TH] One Piece Yaoi

posted on 25 Jun 2012 10:15 by 0imagine0

การ์ตูนเรื่องนี้เป็นการ์ตูนล้อเลียนมาจากเรื่อง One Piece

ผู้ใดไม่รู้จักคำว่า "Yaoi"กรุณาอย่าเลื่อนลงไปนะ เราเตือนคุณแล้ว

และ สำหรับผู้ที่เป็นแฟนการ์ตูนต้นฉบับเรื่อง One Piece แล้วรับการ์ตูนแนวนี้ไม่ได้ก็เช่นกันนะ

"กรุณาอย่าเลื่อนลงไปเลย และกรุณา กด X ที่มุมขวาบนของท่านซะ"

Scanlation - To Aru Kaii [TH]
 
เนื่องจากแปลเอง ผิดพลาดก็ขออภัยด้วย เน่อ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet

#2 By (1.47.1.110|1.47.1.110) on 2014-04-17 15:31

ขอบคุณที่แปลให้อ่านนะคะ โซโลปกป้องอย่างแมนcry

#1 By nana (103.7.57.18|49.48.50.13) on 2013-05-20 01:42